Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत वित्त विभागातील नष्ट झालेल्या व त्यानंतर पुनर्बांधणी केलेल्या नस्त्यांची सद्य:स्थिती बाबतची माहिती

विभागाचे नाव

वित्त विभाग

वर्ष

२०१४

लिंक

https://finance.maharashtra.gov.in/sitemap/finance/pdf/FD-Files-Burn-in-Mantralaya-Fire.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format